THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG VÀ QUÀ TÂN SINH VIÊN NGÀY 09.12.2018

Đăng bài bởi chi hoi cham vào lúc Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018 | 0 Nhận xét


                THÔNG BÁO          
SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG  VÀ TÂN SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN QUÀ
CỦA CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI KATÉ – RAMÂWAN 2018
DO CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM TỔ CHỨC

      Chi hội Dân tộc Chăm thông báo cho các Sinh viên và Tân sinh viên có tên trong danh sách (xem danh sách ở dưới) vui lòng có mặt trước 07 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 09 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường D, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh gặp Ban tổ chức để sắp xếp vào trong Hội trường tham gia chương trình nhận học bổng và nhận quà nhân dịp Lễ hội Katé – Ramâwan lần XIII.DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG 
SẮC MÀU LỄ HỘI KATÉ - RAMÂWAN LẦN XIII


STT
HỌ
TÊN
TRƯỜNG
MSSV
1
Quảng Vân Khánh
Băng
ĐH Y Dược TP.HCM
411175011
2
Kiều Tài Trung
Hiếu
ĐH Y Dược TP.HCM
111150108
3
Thành Minh
Hiếu
ĐH Y Dược TP.HCM
Y14 - 131
4
Thành Anh
Hoàng
ĐH Y Dược TP.HCM
111160107
5
Văn Thái
Lộc
ĐH Y Dược TP.HCM
111150178
6
Đổng Cao
Nguyên
ĐH Y Dược TP.HCM
Y14-262
7
Châu Thị Mộng
Thào
ĐH Y Dược TP.HCM
111150306
8
Thập Văn
Thiên
ĐH Y Dược TP.HCM
Y14 - 388
9
Phú Thị Ngọc
Thiện
ĐH Y Dược TP.HCM
D14-249
10
Bảo Huyền
Trân
ĐH Y Dược TP.HCM
111170344

STT
HỌ
TÊN
TRƯỜNG
MSSV
11
Thuận Thị Kim
Trăng
CĐ Công Nghệ Thủ Đức
16211KT0398
12
Trượng Phi
Lốt
CĐ Công Thương TP.HCM
2116170500
13
Nur In
In
ĐH Công Nghiệp TP.HCM
17056981
14
Thiên Sanh
Hùng
ĐH Luật TP.HCM
1553801015092
15
Lưu Quý
Phi
ĐH Ngân Hàng TP.HCM
30632161776
16
Quảng Thị Anh
Thư
ĐH Ngân Hàng TP.HCM
30632162337
17
Từ Thị Hồng
Vi
ĐH Nông Lâm TP.HCM
16139256
18
Đàng Thị Mỹ
Dáng
ĐH Quốc Gia TP.HCM
13011601010
19
Thiên Châu Ánh
Cương
ĐH Quốc Gia TP.HCM
17527201007
20
Phú Lưu Như
Ái
ĐH Sài Gòn TP.HCM
311543001
21
Trượng Thị
Trúc
ĐH Sài Gòn TP.HCM
3116190139
22
Thuận Thị
Lợi
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
15109184
23
Đổng Nữ Mộng
Nha
ĐH Sư Phạm TP.HCM
4101611077
24
Trượng Thị Hoàng
Nhung
ĐH Sư Phạm TP.HCM
4101603057
25
Hán Văn
Duy
ĐH Sư Phạm TP.HCM
4101103016
26
Nguyễn Hữu
Hữu
ĐH Tài Nguyên & Môi Trường
550030117
27
Lưu Thị Ly
Lan
ĐH Thủ Dầu Một
1621402170039
28
Từ Văn
Khanh
ĐH Thủ Dầu Một
1721402020035
29
Trượng Thị
Tuyên
ĐH Thủ Dầu Một
17238010501
30
Năng Xuân
Thiện
ĐH Tự Nhiên - ĐHQG
1718301
31
SA
LI
ĐH Văn Hiến TP.HCM
151A140814
32
Đổng Thị Như
Thoại
ĐH Văn Hóa TP.HCM
D15QL150
33
Đào Thị Linh
Huyền
ĐH Văn Hóa TP.HCM
D17BT021
34
Đổng Đại Xuân
Hoài
ĐH Văn Hóa TP.HCM
D15VH030


DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN NHẬN QUÀ 
SẮC MÀU LỄ HỘI KATÉ - RAMÂWAN LẦN XIII

STT
TÊN HỌ
TÊN
NĂM SINH
SINH VIÊN TRƯỜNG
1
Lưu Thị Hiếu
Kiên
2000
Cao đẳng Bách việt
2
Trượng Thị Đoan
Trang
1999
Cao đẳng Công Thương
3
Sử Thị Như
Ý
2000
Cao đẳng công thương
4
Lưu Thị Băng
Tâm
1999
Cao đẳng Công Thương
5
Hứa Dương Thị
Tém
2000
Cao đẳng công thương
6
Trượng Văn
Cốt Len
2000
Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
7
Lượng Phú
Đạt
2000
Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
8
Thập Văn
1998
Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
9
Đạo Phi
Hùng
1999
Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
10
Tài Văn Tuấn
Thành
1999
Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
11
Trưởng Thanh
Nguyễn
2000
Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
12
Hán
Vương
2000
Cao đẳng Điện lực TP. HCM
13
Đặng Quốc
Nguyên
2000
Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
14
Thạch Thủy Thu
Nàng
2000
Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn
15
Hứa Đông
Xuân
2000
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm
16
Bá Trung
Bi
2000
Đai Học Giao thông Vận tải TP. HCM
17
Kiều Nhựt
Thực
2000
Đai Học Giao thông Vận tải TP. HCM
18
Châu Tấn
Hải
2000
Đai Học Giao thông Vận tải TP. HCM
19
Thiên Thanh
Sang
2000
Đai Học Giao thông Vận tải TP. HCM
20
Bá Văn
Thiên
2000
Đai Học Giao thông Vận tải TP. HCM
21
Đàng Thị Hoàng
Uyên
1999
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
22
Kiều Nữ Diệu
Linh
1999
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
23
Bá Thị Bích
Thương
1999
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
24
Bá Nữ Vy
Phấn
1999
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
25
Châu Thị Như
Quỳnh
1999
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
26
Não Nữ Hoàng
Phương
1997
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
27
Thiên Ánh
Thuyết
2000
Đại Học Kiến Trúc
28
Kiều Thanh
Chức
2000
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
29
Phú Thị Bích
Trang
1999
Đại Học Kinh Tế-Luật
30
Thập Thành Quý
Hương
1999
Đại học Luật TP. HCM
31
Từ Vạn Hạnh
Nguyên
1999
Đại học Luật TP. HCM
32
Bạch Nữ Phương
Ngọc
1999
Đại Học Luật TPHCM
33
Trương Uyên
Phương
2000
Đại học Mở TP. HCM
34
Quảng Thị Út
Thừa
1999
Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
35
Lưu Quang
Thành
2000
Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
36
Đàng Thị Tuyết
Hoa
1999
Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 TP HCM
37
Nguyễn Thị Kim
Oanh
2000
Đại Học Nguyễn Tất Thành
38
Bá Thanh
Huy
1998
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
39
Lư Nữ Thảo 
Nguyên
1999
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
40
Văn Thị Minh
Nguyệt
1998
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
41
Đàng Thị Phi
Nhung
1999
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
42
Kiều Như
Thuận
1999
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
43
Kiều Thị
Trí
1999
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
44
Quảng Thị Anh
Đào
1999
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
45
Trương Nữ Hoàng
Nguyên
1999
Đại Học Nông Lâm TP.HCM
46
Đàng Như
Nghĩa
1997
Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật
47
Quảng Ngư Nữ Thanh
Nhã
1999
Đại học Sư phạm Kỹ thuật
48
Bình Trịnh
Thắng
1996
Đại Học Sư phạm TP.HCM
49
Đổng Thị Mỹ
Triều
2000
Đại học Tài chính Marketing
50
Châu Nữ Thái
Minh
2000
Đại học Tôn Đức Thắng
51
Dương Nữ Tường
Vy
2000
Đại học Tôn Đức Thắng
52
Trượng Thị Hồng
Ngoại
1998
Đại học Văn Hóa TP.HCM
53
Dương Nữ Khoa
Sinh
1998
Đại học Văn Hóa TP.HCM
54
Thành Thị
Thu
1997
Đại học Văn Hóa TP.HCM
55
Phú Cao
Trí
2000
Đại Học Y Dược TP.HCM
56
Lâm Quang Hoài
Bảo
1998
Đại Học Y Dược TP.HCM
57
Quảng Thị Thu
1999
Đại Học Y Dược TP.HCM
58
Thổ Huyền Ánh
Ngân
1999
Đại Học Y Dược TP.HCM
59
Hán Nữ Bích
Trâm
1999
Đại Học Y Dược TP.HCM
60
Thổ Thị Mỹ
Châu
1999
Đại Học Y Dược TP.HCM
61
Lưu Quang Hồng
Vi
1999
Đại Học Y Dược TP.HCM

Đề nghị: Các em mặc trang phục truyền thống dân tộc Chăm, đến đúng giờ, ngồi đúng vị trí quy định của Ban tổ chức, không tự ý ra về khi chương trình chưa kết thúc.
Lưu ý: Sinh viên và Tân sinh viên đến nhận học bổng nhớ mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân cùng với giấy mời để làm thủ tục nhận nhận học bổng và nhận quà (không giải quyết bất cứ trường hợp nhận thay).
 Sinh viên và Tân sinh viên đến nhận học bổng Liên hệ Cô Truyền , Điện thoại: 0708.255.256 để sắp xếp chỗ ngồi và lấy số thứ tự trước  khi lên sân khấu nhận

TM. CHI HÔI DÂN TỘC CHĂM
CHI HỘI TRƯỞNG

(đã ký)

Ths. ĐÀNG NĂNG HÒA  THÔNG BÁO  NHẬN HỌC BỔNG VÀ QUÀ TÂN SINH VIÊN NGÀY 09.12.2018

THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG VÀ QUÀ TÂN SINH VIÊN NGÀY 09.12.2018

Bạn đang xem THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG VÀ QUÀ TÂN SINH VIÊN NGÀY 09.12.2018 tại CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM TP. HỒ CHÍ MINH Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Các bài liên quan
Đăng bởi
Hãy like nếu bài viết có ích →

Manuis sa paran yau adei saai sa tian

Translate

Hình Ảnh

Chi hội Chăm trao tặng  học bổng cho Sinh viên năm 2016

Bài viết xem nhiều

Video

Fanpage facebook