#htmlcaption1

TIN TRANG CHỦ

VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Học Bổng Khuyến Học

TUYỂN DỤNG

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP VÀ QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH KATÉ - RAMÂWAN NĂM 2019

Posted by chi hoi cham on Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019 | 0 Nhận xét | Leave a comment...

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP VÀ QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ

CHƯƠNG TRÌNH KATÉ -  RAMÂWAN NĂM 2019

--oOo--


Doanh nghiệp cùng đồng hành


\
STT
HỌ VÀ TÊN
SỐ TIỀN ỦNG HỘ   
GHI CHÚ
VND
 USD
1
QUA NGŨ TÚ
40.000.000

Ngày 28/10/2019. Ủng hộ 20 suất học bổng Qua Ngũ Tú
2
NC MEDICAL CORP
ww.nqmedical.asia
15.000.000

Ngày 08/11/2019. Tài trợ vàng cho lễ hội Kate- Ramuwan 2019
3
ÔNG ITO MITSUTAKA
6.000.000

Ngày 6.12.2019 Chủ tịch Công  ty TNHH ATK Việt Nam STELL Structure  Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2019
4
KHỐI DOANH NGHIỆP CHĂM-NHẬT
5.500.000


5
BAN DÂN VẬN THÀNH Ủy TP. HCM
5.000.000
   

6
TRẦN HẢI ÂU
5.000.000

Ngày 07/11/2019. Tài trợ đồng cho lễ hội Kate- Ramuwan 2019
7
DS TRÀ THANH PHÚC
5.000.000

Ngày 08/11/2019. Tài trợ đồng cho lễ hội Kate- Ramuwan 2019
8
ÔNG LƯU VĂN ĐỨC
5.000.000

Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc Hội
9
ÔNG THẬP DUY THẮNG GĐ CTY CP PHÂN BÓN SUMO
5.000.000


10
ÔNG CHẾ HÒA
3.000.000


11
ÔNG BÁ TRUNG THẮNG
2.000.000

Ngày 23/11/2019 Ủng hộ cho lễ hội Kate - Ramuwan 2019
12
NHÂN VIÊN CTY TNHH ATK ViỆT NAM STELL STRUCTURE
2.000.000

NHÂN VIÊN CTY TNHH ATK ViỆT NAM STELL STRUCTURE
13
CTY TNHH NAPLAN VN NINH THUẬN
www.na-plan.co.jp/vietnam
2.000.000

Ngày 6.12.2019  Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2019
14
TS LÝ TÙNG HiẾU GiẢNG VIÊN KHOA VĂN HÓA HỌC TRƯỜNG ĐH XHNV
2.000.000


15
NHÀ ĐẠO BÀ LA MÔN HUYỆN BẮC BÌNH
2.000.000


16
ÔNG NGUYỄN HỮU KHÁNH HƯNG
1.750.000

Ngày 28/11/2019 Ủng hộ học bổng Qua Ngũ Tú
17
TS. PHÚ VĂN HẲN
1.000.000
  

18
BÁ LAN HANH
1.000.000


19
DANH CHÓT
1.000.000

Ngày 07/11/2019. Ủng hộ cho quỹ học bổng Sinh viên
20
LÊ XUÂN HÙNG
1.000.000

Ngày 12/11/2019 Ủng hộ học bổng Qua Ngũ Tú
21
SHOP CHAM - www.shopcham.com
1.000.000

Ngày 4.12.2019 Ủng hộ chương trình Katé - Ramâwan 2019
22
ÔNG MÃ ĐIỀN CƯ
1.000.000


23
BS ĐÀNG AN
1.000.000


24
NGUYỄN TỶ CHẾ ĐAT
1.000.000


25
ĐÀNG VĂN ĐiỀU
1.000.000


26
KIM GIA TUẤN
1.000.000


27
QUẢNG ĐẠI VIỄN XÔ
1.000.000


28
LONG - HOA - HẰNG NÔNG LÂM SUẤT BẢO LỘC
600.000


29
ÔNG DỤNG XÍT
500.000

Ngày 7.12.2019  Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2019
30
ÔNG ĐẶNG GA
500.000

Ngày 7.12.2019  Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2020
31
ÔNG MAI VĂN TIỀN
500.000

Ngày 7.12.2019  Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2021
32
ÔNG LƯ VĂN XUỐNG
500.000

Ngày 7.12.2019  Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2022
33
IMÂM ĐÃO NHƯ RẪY
500.000

Ngày 7.12.2019  Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2023
34
KATIP LƯ MINH HƠN
500.000

Ngày 7.12.2019  Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2024
35
ÔNG MIÊU CHĂNG
500.000

Ngày 7.12.2019  Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2025
36
NGUYỄN VĂN PHU P.GĐ LÀNG TRẺ EM SOS
500.000

Ngày 7.12.2019  Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2026
37
ÔNG CHẾ HOÀNG GIÁC
500.000


38
TS VÕ CÔNG NGUYỆN
500.000


39
BS TRƯƠNG TỰ DỰNG
500.000


40
KIM NGỌC THÀNH
500.000


41
LÂM TẤN BÌNH
500.000


42
VẠN QUANG VỸ
500.000


43
LƯ THÁI TUYÊN
300.000


44
NGUYỄN THANH HẢI
200.000


45
BÀ NGUYỄN ÁI NGHIÊM
200.000


46
ÔNG ĐOÀN THỤY SĨ
200.000


47
ÔNG LÊ KHÁNH QUANG
200.000


48
ÔNG HUỲNH KIM BA
200.000


49
MEDIA SAP CAM
100.000


50
ÔNG DANIEL LEE - GIÁM ĐỐC BMK- HÀN QUỐC

          700
Ngày 03/12/2019. Tài trợ vàng cho lễ hội Kate- Ramuwan 2019
51
CHẾ MỸ LAN

          500
Ngày 5.12.2019 Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2019
52
GIA ĐÌNH THÀNH HÒA - TÀI THỊ NHINH PHƯỚC NHƠN

          400
Ngày 14/11 Ung hộ Kate - Ramuwan 2019
53
LƯU QUANG SÁNG

          400
Ngày 5.12.2019 Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2019
54
YSA COSIEM

100
Ngày 5.12.2019 Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2019
55
LƯU VĂN PHÚ

          100
Ngày 5.12.2019 Ủng hộ chương trình Katé – Ramâwan 2019
56
Họ Trà  laptop Đã qua sử dụng còn sài tốt 

CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM TP. HỒ CHÍ MINH

Manuis sa paran yau adei saai sa tian

Translate

Hình Ảnh

Chi hội Chăm trao tặng  học bổng cho Sinh viên năm 2016

Bài viết xem nhiều

Video

Fanpage facebook