DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN NĂM 2019 ĐÃ ĐĂNG KÝ

Đăng bài bởi chi hoi cham vào lúc Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019 | 0 Nhận xét


DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN ĐàĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ NĂM 2019


STT
Họ tên:
Năm sinh
Giới tính
Tỉnh Thành
Sinh viên trường
1
Lưu Nữ Kim Nguyên
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại học  khoa học xã hội và nhân văn Tp. HCM
2
Trương Hán Ngọc Huyên
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học kiến trúc Tp.HCM
3
Hứa Xuân Hạnh
2001
Nam
Ninh Thuận
Học Viện Cán Bộ TPHCM
4
Nguyễn Đồng Quốc Tuấn
2001
Nam
Bình Thuận
Cao đẳng điện lực Tp Hồ Chí Minh
5
Trượng Thị Thu Thảo
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
6
Trương thảo tiên
2000
Nữ
Ninh Thuận
ĐH Ngoại Thương
7
Đàng Vạn Nhất Tom
2001
Nam
Ninh Thuận
Đại học công nghệ TP.HCM
8
Đàng thị Thanh Nguyên
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm
9
Đàng Thị Mộng tuyền
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học công Nghiệp Thực Phẩm  TP. HCM
10
Phú Nữ Khánh Đoan
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Nông Lâm TP.HCM
11
Hán Ngọc Quỳnh Dao
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Kinh Tế - Luật
12
Hán Nữ Kiều Nhi
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Y Dược TP. HCM
13
Bá Thị Thu Hiệp
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Luật TP. HCM
14
Bá Đổng Thiên Vương
2000
Nam
Ninh Thuận
ĐH Khoa học tự nhiên
15
Từ Công Thùy Tiên
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Nông Lâm TPHCM
16
Lưu Thúy Oanh
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Ngân Hàng TPHCM
17
HÁN THỊ THU TRANG
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Y Dược TPHCM
18
Quảng Thị Kim Thảo
2000
Nữ
Ninh Thuận
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
19
Kiều Minh Thuận
2001
Nam
Ninh Thuận
Đại Học Sư Phạm Kỹ TP.HCM
20
Quảng Trương Nữ Huyền Trân
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Y Dược TPHCM
21
Văn Thị Diễm Quỳnh
2000
Nữ
Bình Thuận
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
22
Long Thị Ngọc Triệu
2000
Nữ
Bình Thuận
Khoa học xã hội và nhân văn
23
Đường Minh Hy
2000
Nam
Bình Thuận
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
24
Thọ Trương Quỳnh Nhi
2001
Nữ
Ninh Thuận
Dự bị đại học thành phố hồ chí minh
25
Nguyễn Hữu Hưng
2001
Nam
Ninh Thuận
Trường Đại Học Y Dược HCM
26
Não Nữ Thương Thảo
2000
Nữ
Ninh Thuận
Trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh
27
Trượng Văn Sinh
1999
Nam
Ninh Thuận
Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
28
Mai Bích Hà Vy
2000
Nữ
Bình Thuận
Đại học Luật TP.HCM
29
Bá thị mỹ thoa
2000
Nữ
Bình Thuận
Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn
30
Vạn Nguyên Chấn Hưng
2000
Nam
Ninh Thuận
Đại học sư phạm kỹ thuật
31
Đổng Quốc Nhân
2000
Nam
Ninh Thuận
Đại học Khoa học Tự nhiên HCM
32
Dương Ngọc Được
2001
Nam
Ninh Thuận
Đại học kiến trúc TPHCM
33
KIỀU MINH HIỆU
2000
Nam
Ninh Thuận
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
34
Tài Thị Ly Linh
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học sư phạm tphcm
35
Quãng Thị Bích Ngọc
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Mở TPHCM
36
Thanh Danh Kim thành
2001
Nam
Bình Thuận
Cao Đẳng Điện Lực TPHCM
37
Nguyễn Thị Trang
2001
Nữ
Đăk Nông
Đại học y dược Tp HCM
38
Thuận Thị Mỹ Phấn
2000
Nữ
Ninh Thuận
Cao đẳng kinh tế đối ngoại
39
Nguyễn Văn Minh
2001
Nam
Ninh Thuận
Cao đẳng công nghệ thủ Đức
40
Châu Minh Đức
2001
Nam
Ninh Thuận
Trường đại học công nghệ thông tin ĐHQG TP HCM
41
Quảng Thị An Thuyên
200
Nữ
Ninh Thuận
Cao đẳng công thương
42
HUỲNH THỊ BÍCH DỊU
1998
Nữ
Bình Thuận
Đại học Y Dược TPHCM
43
Qua Bình Thu Thảo
2000
Nữ
Bình Thuận
Đại học Y Dược TPHCM
44
Trượng Thị Hiếu Kiên
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Nông Lâm TPHCM
45
Bá Quang Dự
2001
Nam
Bình Thuận
Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
46
Hán Thị Tài
2001
Nữ
Ninh Thuận
Trường ĐH sư phạm TP. HCM
47
Đàng Vương Huyền Trân
2001
Nữ
Ninh Thuận
Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
48
Hứa Thị Hồng Kim
2000
Nữ
Ninh Thuận
Trường ĐH Y Dược TP HCM
49
Quảng Đại Minh Vượng
2001
Nam
Ninh Thuận
Đại học Sư phạm kĩ thuật
50
Bá Công Bằng
2001
Nam
Ninh Thuận
Trường ĐH giáo thông vận tải phân hiệu TP.HCM
51
Đạt Thị Hồng Thắm
2001
Nữ
Ninh Thuận
Cao đẳng y dược Pasteur
52
Bá Duy Cấu
2001
Nam
Ninh Thuận
Trường ĐH giáo thông vận tải phân hiệu TP.HCM
53
Long thị phương trầm
2001
Nữ
Bình Thuận
Đại học sư phạm thành phố hồ chí minh
54
Báo Nữ Thiên Lộc
2001
Nữ
Ninh Thuận
Cao đẳng Công Thương
55
Ức Duy Thánh
2001
Nam
Bình Thuận
Đại học giao thông vận tải TP.HCM
56
Hải thị ngọc nhi
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại học y dược Tp hồ chí minh
57
THIÊN NỮ UYÊN TRINH
2001
Nữ
Ninh Thuận
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
58
Đạt Nữ Ngọc Trân
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học tài chính- marketing
59
Bá Ngọc Thanh Phương
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đai học văn hiến
60
Châu Thiên Bảo Khang
2000
Nam
Ninh Thuận
Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
61
Dương Hoàng Thy Trân
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Sư phạm Kĩ thuật
62
Lê Văn Mến
2000
Nam
Bình Thuận
Đại Học Y Dược TP HCM
63
Đàng công trường thành
2001
Nam
Ninh Thuận
Trường đại học mở tp hcm
64
HÁN HỮU BẰNG
2000
Nam
Ninh Thuận
Đại học Giao thông vận tải tp HCM
65
Quảng Bá Ngọc Chiêu
2001
Nam
Ninh Thuận
Đại Học GTVT HCM
66
Đổng Thành Đạo
2001
Nam
Ninh Thuận
Cao đẳng công thương
67
Trượng Đại Thưởng
2001
Nam
Ninh Thuận
ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÂN HIỆU TẠI TP.HCM
68
Hán Lưu Anh Tùng
2000
Nam
Ninh Thuận
Đại Học Kinh Tế - Luật
69
Lưu Trượng Ty
2001
Nam
Ninh Thuận
Cao Đẳng Công Thương
70
Hưâ Thị Thu Thương
2000
Nữ
Ninh Thuận
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
71
Huỳnh Nữ Bích Phượng
2000
Nữ
Bình Thuận
Đại học khoa học xã hội nhân văn
72
ĐOÀN DIỆU THIỆN
2000
Nữ
Bình Thuận
Đại học y dược tphcm
73
Thành thị Kim Luyến
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại học khoa học xã hội và nhân văn
74
Thành Thị Hồng Nhung
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Y dược TPHCM
75
Bá Thị Xuân Chiêm
2000
Nữ
Ninh Thuận
Cao đẳng công thương thương TPHCM
76
Não Hoài Phúc
2000
Nam
Ninh Thuận
Trường đại học Nông Lâm
77
Khê Thị Hiếu
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
78
Lưu Thị Hoàng Nhi
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Kinh tế TP HCM
79
Y Da Huy
2001
Nam
Ninh Thuận
Đại học Thủ Dầu Một
80
Bá Thị Hồng Dương
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Nông Lâm
81
Thiên Nữ Thuỳ Trinh
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Ngoại Thương
82
Trượng Thị Hồng Thảo
2001
Nữ
Ninh Thuận
ĐH Kinh tế TP HCM
83
Lộ Minh Kiên
2000
Nam
Ninh Thuận
Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
84
Hứa Xuân Hạnh
2001
Nam
Ninh Thuận
Học viện cán bộ tphcm
85
Ngũ Thủy Tiên
2001
Nữ
Bình Thuận
Đại học Nông Lâm TPHCM
86
Tiên Thị Kim Phước
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đh luật TPHCM
87
MAI QUANG CHIÊU
2001
Nam
Bình Thuận
ĐH KHXH&NV Tp.HCM
88
Thành Nữ Như Ngọc
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
89
Lưu Anh Khôi
2001
Nam
Ninh Thuận
Lạc Hồng
90
Quảng mỹ huyền ái
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học sư phạm kĩ thuật
91
Hán Thị Ánh Tuyết
2001
Nữ
Ninh Thuận
Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
92
Đặng Đức Thỏa
2001
Nam
Bình Thuận
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
93
Lý Tiểu Du
2001
Nữ
Bình Thuận
Đại học Y Dược
94
Bích Lâm Thy Thy
2001
Nữ
Bình Thuận
Cao Đẳng Y Dược Pasteur
95
Mã Thị Diễm Hương
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Sài Gòn
96
Đạt Thị Thu Thuyện
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Y Dược TP.HCM
97
Đồng Thái Bảo
2001
Nam
Bình Thuận
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
98
Đàng Vương Huyền Trân
2001
Nữ
Ninh Thuận
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
99
Trượng Thị Hiếu Kiên
2001
Nữ
Ninh Thuận
ĐH Nông Lâm TPHCM
100
Quãng Thị Bích Ngọc
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Mở TPHCM
101
Phạm Thị Quỳnh Như
2001
Nữ
Bình Phước
Đh Y Dược TP HCM
102
Bá Thị Tuyết Mai
2001
Nữ
Bình Thuận
Cao Đẳng Công Thương
103
Đồng Đặng Xuân Sang
2000
Nữ
Bình Thuận
Đại học Y Dược TP HCM
104
Kiều Minh Thuận
2001
Nam
Ninh Thuận
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh
105
Lộ Xuân Kiệt
1999
Nam
Ninh Thuận
Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương 3
106
Hứa Thị Nụ
1998
Nữ
Ninh Thuận
Trường ĐH Kinh Tế - Luật
107
Thành Thị Mỹ Thanh
2000
Nữ
Ninh Thuận
Trường ĐH Nông Lâm
108
Hán Văn Ti
2000
Nam
Ninh Thuận
Đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minh
109
Trượng Thị Hồng Thảo
2001
Nữ
Ninh Thuận
ĐH Kinh tế TP HCM
110
Trượng Thị Anh Thư
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Ngoại Thương
111
Bích thị k thi
2001
Nữ
Bình Thuận
Cao đẳng viễn đông
112
Lư Hoài Tranh
2001
Nam
Bình Thuận
Đại Học gtvt tp.hcm
113
Mã thị thu yến
2000
Nữ
Bình Thuận
Đại học Sài gòn
114
Đàng Duy Ngư
2001
Nam
Ninh Thuận
Trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh
115
Lý Thái Thanh
2000
Nam
Bình Thuận
Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
116
Hoàng Thị Kim Huyền
2001
Nữ
Bình Thuận
Đại Học Sư Phạm TPHCM
117
Đạt Nữ Xuân Phượng
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Y Dược TP.HCM
118
Quảng Thị Kim Thúy
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại Học Sư Phạm TPHCM
119
Tạ thị trầm
2001
Nữ
Bình Thuận
Cao đẳng sư phạm trung ương tp hcm
120
Nguyễn Thị Thu Phương
2000
Nữ
Bình Thuận
Đại học Văn Hoá thành phố Hồ Chí Minh
121
Tạ Thị Thu Thảo
2000
Nữ
Bình Thuận
Đại học Văn Hoá thành phố Hồ Chí Minh
122
Đàng Thị Thu Uyên
2000
Nữ
Bình Thuận
Đại học Văn Hoá thành phố Hồ Chí Minh
123
Lư Hoài Tranh
2001
Nam
Bình Thuận
ĐH Giao Thông Vận Tải
124
Đặng Thị Thu Tuyết
2001
Nữ
Bình Thuận
Cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM
125
Hán Thị Quỳnh Nghi
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Tôn Đức Thắng
126
Hán Thị Quỳnh Nghi
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Tôn Đức Thắng
127
Thành Nữ Phương Thảo
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học y dược tpHCM
128
Đổng Thị Mỹ Dung
2001
Nữ
Ninh Thuận
Cao Đẳng Bách Việt
129
Đổng Quốc Nhân
2000
Nam
Ninh Thuận
Đại học Khoa học - Tự Nhiên Tp Hồ Chí Minh
130
Đàng Ý Nghiêm
2001
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Mở TP HCM
131
Ức Duy Thánh
2001
Nam
Bình Thuận
Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
132
Hán Hồng Nhiên
2000
Nữ
Ninh Thuận
Đại học Ngân hàng

DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN NĂM 2019 ĐÃ ĐĂNG KÝ

DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN NĂM 2019 ĐÃ ĐĂNG KÝ

Bạn đang xem DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN NĂM 2019 ĐÃ ĐĂNG KÝ tại CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM TP. HỒ CHÍ MINH Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !

Các bài liên quan
Đăng bởi
Hãy like nếu bài viết có ích →

Manuis sa paran yau adei saai sa tian

Translate

Hình Ảnh

Chi hội Chăm trao tặng  học bổng cho Sinh viên năm 2016

Bài viết xem nhiều

Video

Fanpage facebook